Please follow & like us :)

GDPR

Vyhlásenie správcu osobných údajov

V súlade s GDPR (General Data Protection Regulation nariadenia EÚ, Regulation (EU) 2016/679) vykonávame správu a spracovanie osobných údajov pri zachovaní všetkých práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného Nariadenie. Výkon práv zabezpečuje poverená osoba, ktorá v prípade vzniku incidentu alebo porušenia práv ŠÚ komunikuje s dozorný orgán. Na túto osobu sa obracajte v prípade požiadavky na vykonávanie práv či informáciu ohľadom osobných údajov. Oprávnenosť akéhokoľvek požiadavky bude posúdená do 1 mesiaca od jeho prijatia. Požiadavka môžete odovzdať v listinnej alebo elektronickej podobe, prípadne osobne. Pre spracovanie Vašej požiadavky je nevyhnutne nutné overenie Vašej totožnosti. Vždy uvádzajte aktuálne kontakt na svoju osobu pre vybavenie Vašej požiadavky.

Poverená osoba pre ochranu osobných údajov HYDRAULISK s.r.o.  

Meno a Priezvisko Julián Paranič
Telefon: 0905 178 728
Email: hydraulisk@hydraulisk.sk
Adresa: HYDRAULISK s.r.o., Priemyselná 2977, Bardejov 085 01

Osobné údaje sú spravované pre potreby a za účelom uvedeným v dokumentácii dostupnej v čase zberu osobných údajov. Sú spracovávané v lokalite uvedenej správcom.

Správca osobných údajov HYDRAULISK s.r.o. 
Meno a Priezvisko Julián Paranič
Telefón: 0905178728
Email: Hydraulisk@hydraulisk.sk

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 sú osobné údaje spracovávané a v prípade oprávneného záujmu aj odovzdávané ďalším spracovateľom, ktorých záujem je chránený zákonným záujmom alebo iným záujmom, ktorá je v rovnováhe s požiadavkou subjektu osobných údajov.

[stm-calc id=”791″]